Общи условия

1. www.scscom.eu се задължава да предоставя възможност за реклама на действащите фирми, както и на физически лица предлагащи определена услуга, приели условията на регистъра.

2. www.scscom.eu не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

3. www.scscom.eu не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта.

4. www.scscom.eu не носи отговорност за нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстови материали и изображения.

5. Потребителите са единствените отговорни за достоверността и пълнотата на публикуваната информация.

6. Регистрацията в www.scscom.eu е доброволна

7. Всички предлагани услуги от www.scscom.eu , могат да бъдат използвани само и единствено за дейност съобразена със законите на РБ.

8. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога като отговаря, ако тя е в противоречие със законите на РБ и международните актове.

9. Задължениетона потребителя е предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното и актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената. При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

10. Времето, през което сайтът е недостъпен поради технически причини, няма да се счита за неизпълнение на споразумението за използване на сайта.

11. С регистрацията в сайта декларирате, че сте прочели условията и правилата и сте съгласни с тях.

12. www.scscom.eu си запазва правото да променя по всяко време условията за ползване и съдържанието на сайта, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

13. За да е GDPR съвместима със СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОРПОРАТИВНИ САЙТОВЕ ЕООД анонимизира данните до заличаването им, или изменянето им до неузнаваемост, така че по тях да не може да се идентифицира даденото лице.