ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЕООД СТАРА ЗАГОРА

Категория

ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ

Адрес

улица „Христо Ботев“ 62, Kazanluk, Стара Загора, България

Контакти

Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в Старозагорска област и община Тополовград. Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители /99.65% от населението/.
Производствените процеси в основните му дейности са в значителна степен автоматизирани чрез внедрена телесигнализация и диспечеризация. При подмяна на външни водопроводи и реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи успешно се влагат тръби от полиетилен висока плътност и стъклопласт.

 

Дружеството подава вода на 5 780 промишлени и обществени абонати и 185 000 абоната от населението.

 

Освен основната си дейност дружеството извършва:
- полагане на тръбопроводи ПЕВП и GRP - тръби
- профилактика на канализации с каналочистачна техника
- обследване на тръбопроводи с видеокамера и откриване на скрити течове със специализирана лаборатория
- пълна инженерингова дейност на високо професионално ниво

 

Дружеството разполага с:
- работилници за ремонт на водомери
- лаборатория за химичен анализ на водата
- съвременна техника и механизация

 

"В и К" ЕООД - Стара Загора експлоатира:
• Водоизточници - 448 броя
• Водоеми - 324 броя
• Помпени станции - инсталирана мощност - 17 761 квч
• Работни помпени агрегати - 484 бр.
• Резервни помпени агрегати - 224 бр.
• Собствени трансформатори - 88 бр.
• Хидрофори за жилищни блокове - 108 бр.
• Водопроводни мрежи, с обща дължина 3 343 километра, в това число вътрешна водопроводна мрежа - 2 139 км.