House of Ancient Wisdom Foundation Фондация ДОМ НА ДРЕВНАТА МЪДРОСТ

Категория

ЕЛЕКТРОННИ СПРАВОЧНИЦИ

Адрес

ул. „Одрин“ 125, 1303 София, Bulgaria

Контакти

  • 0899 829 908

  • rasalila.bg@gmail.com

  • 0899 829 908

  • scscom.eu


Мъдростта е едно от достойнствата на човешката личност, подобно на героизма и красотата.
Мъдростта е съчетание на жизнен опит, разум и интуиция. Мъдростта включва още проницателността, прозорливостта, способността за вникване и знанието за това, кое е добро и правилно .

Има разпространено мнение, че в основата на мъдростта лежат шест качества на характера:
съчувствието, състраданието, алтруизмът, себепознанието, емоционалната стабилност и определено ниво на социализация.

Според Райс (1958) две традиции на мъдростта могат да бъдат разграничени в Ренесанса: съзерцателна и на благоразумието.
Съзерцателните традиции каквито са традициите в манастирите наблягат върху съзерцанието върху собствения опит, като път към божественото:
Августин от Хипон е ранна и влиятелна фигура в християнската линия на тази традиция. Дадената мъдрост или благоразумието като ценност е разпознато в културните,
философски и религиозни източници на (благо)разумно и целенасочено приложение на знанието, което е най-ценено в обществото.
Философията както е известно по своята етимология значи любов към мъдростта. Първите философи са известни като мъдреци. Сред тях са Талес, Емпедокъл, Сократ.
Известните седем мъдреци на Древна Гърция. Мъдреците дават отговори-образци, които могат да служат за правила в живота. Мъдреците живеят по начин, който може да ги направи пример за останалите хора от общността.
Мъдрецът е лаконичен, загадъчен, но отзивчив към страданието на хората, той често им помага в техните духовни търсения.
Мъдростта предхожда философията, но може да се каже, че тя е нейния естествен резултат.
Издател
House of Ancient Wisdom Foundation Фондация ДОМ НА ДРЕВНАТА МЪДРОСТ
Адрес
София 1303
ул. Одрин 125
0899 829 908
rasalila.bg@gmail.com
Тематики
Философия, Екология, Йога