РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Категория

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Адрес

Велико Търново, Bulgaria

Контакти

  • 0888 418 613

  • office@scscom.eu

logoNews

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО